Khotbah (Teks)

     
  Hamba yang Setia dan Bijaksana Hamba yang Setia dan Bijaksana
Sep 23 at 11:35   Views: 330
Marilah kita bersiap sedia dengan pelita yang tetap menyala serta mengerjakan segala tugas pelayanan kita. Marilah kita menjadi hamba yang setia dan bijaksana yang mau mengerjakan bahkan mengembangkan talenta yang telah Tuhan berikan bagi kita
Post a comment
  Siap Sedia Siap Sedia
Sep 23 at 11:33   Views: 212
Selama kita masih ada kesempatan marilah kita siap sedia, dengan pelita yang menyala serta mengenakan ikat pinggang. Dengan Firman Tuhan hidup di dalam kita, kita giat melayani Tuhan dengan kasih dan setia
Post a comment
  Allah Kita Besar Allah Kita Besar
Agu 29 at 12:03   Views: 238
Allah kita besar sehingga Dia dapat melakukan keajaiban-keajaiban. Jangan kita melupakan akan pertolongan dan kebaikan Tuhan yang sudah Dia nyatakan bagi kita
Post a comment
  Oleh Percaya Kita Diselamatkan Oleh Percaya Kita Diselamatkan
Agu 29 at 12:02   Views: 192
Jangan kita bimbang tetapi percayalah kepada Firman Allah. Karena bagi setiap orang yang percaya maka apapun yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Tubuh kita dapat menjadi lemah tetapi iman kita harus tetap kuat sehingga janji Tuhan menjadi nyata bagi kita
Post a comment
  Kembalilah Kepada Tuhan Kembalilah Kepada Tuhan
Agu 29 at 12:00   Views: 194
Jika sekarang kita sudah meninggalkan Tuhan bahkan sudah meninggalkan penggembalaan, Tuhan masih berkemurahan bagi kita. Tuhan memberi kesempatan untuk kita kembali kepada Dia
Post a comment
  Takut akan Tuhan Takut akan Tuhan
Agu 29 at 11:57   Views: 198
Marilah kita berjanji kepada Tuhan untuk hidup takut akan Tuhan dan beribadah kepada-Nya dengan tulus ikhlas dan setia. Beribadah kepada Tuhan berarti kita mau mendengar dan memperhatikan Firman Tuhan.
Post a comment
  Beribadahlah Kepada Tuhan Beribadahlah Kepada Tuhan
Agu 29 at 11:54   Views: 222
Janganlah kita diperbudak pekerjaan dan kesibukan kita sehingga kita tidak ada waktu lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Kita adalah anak sulung-Nya, sebagai kepunyaan Tuhan. Tuhan pasti memberikan kemenangan bagi kita dan kita harus beribadah kepada Tuhan
Post a comment
  Anak-Anak Sulung Anak-Anak Sulung
Agu 29 at 11:51   Views: 186
Semua anak sulung harus dikuduskan karena anak sulung merupakan kepunyaan Tuhan. "Sulung” di sini juga mempunyai pengertian segala yang pertama dari kita adalah kepunyaan Tuhan
Post a comment