Khotbah (Teks)

     
  Berjuanglah Masuk Pintu yang Sempit Berjuanglah Masuk Pintu yang Sempit
Des 19 at 1:00   Views: 2647
Pernahkan kita memikirkan dengan sungguh-sungguh apa yang terjadi setelah kehidupan kita di dunia ini nanti. Apakah kehidupan atau kebinasaan? Dua pilihan ini merupakan sesuatu yang benar-benar harus kita pikirkan dengan sungguh. Karena baik kehidupan maupun kebinasaan adalah untuk waktu yang kekal tanpa dapat diubah lagi. Jika kebinasaan yang didapat, maka penyesalan yang dahsyat yang harus ditanggung untuk selamanya, kekal tanpa akhir. Firman Tuhan memberikan jalan, ada jalan yang menuju kepada kehidupan tetapi kita juga harus waspada ada jalan lain yang menuju kebinasaan. Jalan mana yang kita pilih?


Versi Audio
Post a comment
  Kristus Diberikan kepada Jemaat sebagai Kepala Kristus Diberikan kepada Jemaat sebagai Kepala
Des 05 at 10:59   Views: 1676
Segala musuh telah ditaklukkan di bawah kaki Yesus, termasuk musuh yang terakhir, yaitu maut. Andaikata kaki Yesus dipatahkan, tentunya Ia tidak dapat menaklukkan musuh di bawah kaki-Nya. Tulang yang tidak dipatahkan menunjukkan adanya kuasa kebangkitan. Efesus 1:22 telah mengatakan, bahwa segala sesuatu telah diletakkan-Nya di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikan-Nya kepada jemaat sebagai Kepala.
Post a comment
  Dari Kuasa Iblis kepada Kuasa Allah Dari Kuasa Iblis kepada Kuasa Allah
Des 05 at 10:56   Views: 1657
Iblis berkuasa atas maut. Dia menghendaki supaya maut melanda seluruh dunia ini, sehingga manusia bukan saja mati secara jasmani tetapi juga mengalami kematian yang kedua. Manusia seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut (Ibrani 2:14-15). Oleh sebab itu, yang bisa mengalahkan kuasa iblis dan maut adalah kematian Yesus di kayu salib. Maka di dalam Yesus ada keselamatan, baik untuk masa sekarang (damai sejahtera, ketenangan, tidak gelisah, kesembuhan dari penyakit) maupun untuk masa yang akan datang, sehingga kita tidak ada rasa takut lagi kepada maut.
Post a comment
  Dari Gelap kepada Terang Dari Gelap kepada Terang
Des 05 at 10:54   Views: 2113
Kegelapan berarti berada di dalam kekuasaan iblis. Manusia yang hidup dalam dosa, hidup di bawah kuasa iblis. Sedangkan terang berada di dalam kekuasaan Allah. Dahulu memang kita adalah kegelapan, tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan (Efesus 5:8), yang ditandai dengan: berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran (ayat 9).
Post a comment